Polyfunkční areál V-POINT

Projekt polyfunkčního areálu V-POINT v sobě spojuje výhody atraktivní lokality a nových trendů v architektuře komerčních budov. V-POINT je odpověď na rychle se měnící podmínky na trhu, které kladou vysoké nároky na flexibilitu firem.

Polyfunkční areál V-Point

Všechny budovy v areálu jsou navrženy tak, aby umožňovaly snadnou a rychlou rekonfiguraci vnitřních prostor podle aktuálních potřeb jejich uživatele. Na místě luxusních kanceláří, rychle vyrostou prostory zázemí firem, laboratoře nebo výrobní linka, polyfunkční prostory v přízemí lze snadno proměnit na showroomy například prodejce světel nebo na jiné prostory dle přání uživatele. V-POINT je areál, který jeho uživatelům pomáhá čelit změnám, které s sebou přinesla hospodářská krize.

V-POINT – flexibilní

Při vnějším pohledu se budovy v areálu V-POINT v zásadě nijak neliší od ostatních komerčních budov v Praze. Pohledné a účelné fasády ze skla a betonu však skrývají interiéry, které jsou na rozdíl od dříve navrhovaných a postavených budov lehce a opakovaně přizpůsobitelné požadavkům jejich nájemců. Při návrhu budov jsme se nechali inspirovat progresivními architektonickými trendy, především pak idejemi inteligentního domu a flexibilní architektury.

Od kanceláří k laboratořím a zase zpět

Firmy, jež se chtějí udržet na současném dynamickém trhu poznamenaném dopady hospodářské krize, musí být schopny rychle reagovat na změny, což s sebou často přináší i potřebu nových prostor pro jejich podnikání. Klasická koncepce komerčních budov není připravena na takové požadavky, protože neumožňuje rychlou a levnou proměnu interiéru budov například z kanceláři na laboratoře. Projekt V-POINT tento problém bezezbytku řeší, díky využití flexibilní architektury.

V-POINT – dostupný

Klíčovou záležitostí pro úspěšnost projektu V-POINT bylo vyřešení jednoduché dopravní dostupnosti. Toto bylo hlavním kriteriem při výběru umístění pozemku a navrhování rozmístění jednotlivých objektů uvnitř areálu včetně jejich propojení obslužnými komunikacemi. Areál se nenachází na odlehlém a nesnadno dostupném kraji města, ale na místě dobře přístupném, jak pro zaměstnance, tak pro zásobování a obsluhu. Precizním projektovým řešením projednaným s příslušnými úřady se podařilo zajistit snadnou dostupnost pro zásobování osobními a běžnými zásobovacími vozidly i pro zásobování kamionovou dopravou. Uvnitř areálu s vynikajícím napojením na Pražský okruh je k dispozici 260 parkovacích míst pro osobní vozidla.

Projekt V-POINT je umístěný Praze 9-Vysočanech, v blízkosti křižovatky Harfa, s výbornou dostupností pro jeho uživatele vlakem či městskou hromadnou dopravou – metrem, autobusem a tramvají. Areál se nachází v blízkosti stanic metra Českomoravská a Vysočanská nedaleko od vlakového nádraží Praha Libeň, které je vzdálené 200 metrů.

V-POINT – ekologický

Projekt slibuje nebývale velké množství zeleně v okolí budovy. V celém areálu jsou navržené rozsáhlé venkovní parkové úpravy včetně popínavé zeleně, které celý areál esteticky doplní a tím vytvoří ucelený komplex budov, který bude optimálně začleněn do stávající lokality. Spotřebu energie budov sníží užití ekologických materiálů, optimální zateplení a inovativní systémy v oblasti klimatizace a osvětlení.

V-POINT – estetický

Charakteristickým motivem návrhu je rytmické rozčlenění hmoty, které vytváří na jižní straně zálivy s objekty určenými pro zázemí firem a na severní straně klidovou část polyfunkčních objektů. Estetika projektu V-POINT je gradovaná umístěním výrazné dominanty o výšce téměř 50 metrů s možností umístění reklamy viditelné z opravdu dalekého okolí. Horizontální členění navrhovaných fasád zvýrazňuje dynamiku navrhovaného návrhu budov v kontextu rychle se rozvíjejícího území Prahy 9.

 • Využití areálu: podnikatelský inkubátor, showroomy, školící středisko, archiv apod.
 • Flexibilní prostory s možností vytvoření otevřených kancelářských prostor nebo samostatných kanceláří. Možnost etapizace dle přání klienta.
 • Atraktivní vstupy s recepcí a ostrahou 24 hodin.
 • Plně klimatizované kanceláře.
 • Světlá výška kanceláří 3 m.
 • Zavěšené podhledy.
 • Zdvojené podlahy s koberci v kancelářích.
 • Pevné i otevíratelné zasklení oken s vnitřními žaluziemi
 • Elektronická požární signalizace.
 • Střešní terasy.
 • Bezbariérový přístup.
 • Vysokorychlostní výtahy.
 • Výborná viditelnost loga na budově ve výšce téměř 50 m.
 • Zásobování kamiony.
 • 260 parkovacích míst.
 • Vynikající napojení na Pražský okruh.
Specifikace budov
Využití Kanceláře m2 Byty m2 Komerční plochy m2
objekt A 330-4600 52-800 -
objekt B 620-1850 - 220
objekt C 450-2750 - 520
objekt D - - 520-2660
celkem 9200 800 3400

Areál se nachází v blízkosti stanic metra Českomoravská a Vysočanská. Výborná dopravní dostupnost areálu vlakem a městskou hromadnou dopravou: metro, autobus, tramvaj.

Zpět

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím souborů cookies. Více informací
×